Po Kuan Jin byl nazván jeden z druhů čaje oolong, železná bohyně.

Dobří lidé

Dobří lidé, dobří buddhisté.

Dobří lidé

Mnoho lidí je přesně tím, co se na tomto světě nazývá dobrem. Chodí často do chrámu a když sedí před sochou Kannon, jsou jí velmi blízko. Takových buddhistů jsou na světě spousty. Jsou považováni za věrné stoupence. Udělají něco, co neměli, a pak jdou do chrámu a recitují mantru Namu Amida Bucu. Mají představu, že jim Amida jejich zlé činy odpustí. S klidem praští člověka po hlavě a jsou si jisti, že když potom budou vzývat Amidu, budou zproštěni následků svých činů, a až zemřou, vstoupí do Čisté země. S takovými dobrými lidmi je vážně potíž.
Mistr Takuan

články

Stromy na těle leshanského Buddhy a haiku ústa.
Nebe a peklo
Sir Nicholas Winton

Yin.cz © 2007 Kuan Jin