Po Kuan Jin byl nazván jeden z druhů čaje oolong, železná bohyně.

Sútra Srdce

Sútra Srdce: Mahá pradžňá páramitá hrdaja sútra.

Sútra Srdce

Sútra Srdce v mandarínské čínštině.

Sútra Srdce.

Vnímání prázdnoty všech pěti skandh zachraňuje všechny bytosti od utrpení.
Forma se neliší od prázdnoty, prázdnota se neliší od formy.
Forma je prázdnotou, prázdnota je formou.
Žádné vznikání, žádné zanikání.
Žádná nečistota, žádná čistota.
Žádné přibývání, žádné ubývání.
Všechny dharmy jsou prázdné.
Žádné poznání, žádné dosažení.
Nirvána.
Nejvyšší, dokonalé probuzení - anuttara samjak sambódhi

Gaté, gaté, paragaté, parasamgaté, bódhi sváhá!

Yin.cz © 2007 Kuan Jin