Po Kuan Jin byl nazván jeden z druhů čaje oolong, železná bohyně.

Vegetariánství

Bodhisattva soucitu Kuan Jin je v buddhistických zemích spojována s vegetariánstvím a veganstvím. Její obraz lze nalézt v každé čínské vegetariánské restauraci a objevuje se často v tamních vegetariánských tiskovinách.

Vegetariánské jídlo

Motto vegetariánství

Je dobré pomáhat ostatním cítícím bytostem, pokud to nedokážeme, je dobré alespoň jim neubližovat.

Články na téma vegetariánství

Kuan Jin je patronkou vegetariánství
Kuan Jin je patronkou vegetariánství.

Vegetariánský jídelníček - látky, které by mohly v nesprávně sestaveném vegetariánském či veganském jídelníčku chybět.
Vitamin B 12 ve vegetariánském jídelníčku.
Soucit s utrpením vnímajících bytostí a vegetariánství
Humor na téma vegetariánství - vtipy, humorné texty a obrázky.
Nevaž se k žádné ideologii, k žádné víře
Vitamín B 12 a veganská strava - tento text je doporučení britské Veganské společnosti. Vychází ze zkušeností, kdy někteří nesprávně stravovaní vegani zaznamenali nedostatek vitamínu B12.

Yin.cz © 2007 Kuan Jin