Po Kuan Jin byl nazván jeden z druhů čaje oolong, železná bohyně.

Uvedení do Zenu: Jiří Navrátil (ukázka)

Zen

Duchovní čistota není strojená - říkali už Mistři Taoismu. Usilování o čistotu je strojenost, a strojenost je poskvrnou. Nesnažme se tedy zbavit se nečistot pouhou povrchovou akcí vůle ( jež stačí jen na to, nedávat jim průchod )! Ta nemůže zasáhnout samy kořeny oddělivosti. Vede k pouhému překrytí nečistot uměle vypěstovanými ctnostmi, k pouhému převrstvení jich, ne k jejich odstranění.
Uvedení do Zenu - Jiří Navrátil

Yin.cz © 2007 Kuan Jin