Po Kuan Jin byl nazván jeden z druhů čaje oolong, železná bohyně.

Těžší cesta

"Setkal jsem se v Himálajích se svatým mužem, který dokáže vidět do budoucnosti a cvičí své žáky, aby to uměli také," vypravoval s velkým zaujetím jeden mladý muž.
"To umí každý," řekl zenový mnich znuděně, "moje cesta je daleko těžší."
"A jaká je?" dotazoval se zvědavě mladý muž.
Mistr řekl: "Přivádím lidi k tomu, aby viděli přítomnost."

Zenové příběhy
Kóany
Zenové povídky

Yin.cz © 2007 Kuan Jin