Po Kuan Jin byl nazván jeden z druhů čaje oolong, železná bohyně.

Býk porodí tele

Jüe-šan vedl večerní výuku a nezapálil lampu. Pronesl tuto řeč: "Řeknu vám jedno poučení, ale teprve, až býk porodí tele."
"Býk porodil tele," ozval se jeden mnich, "a ty, ctihodný mnichu, nic neříkáš."
Jüe-šan řekl sluhovi, ať přinese lampu, ale ten mnich se mezitím zamíchal mezi shromážděné.
Jün-jen o tom vyprávěl mistrovi a pak se zeptal: "Co bys dělal?"
"Ten mnich byl schopný, jen se nemínil nutit do zdvořilostí," řekl mistr.

Kóany

Yin.cz © 2007 Kuan Jin