Na-mo Kuan-š'-jin-pchu-sa.

Kuan Jin

Na-mo Kuan-š'-jin-pchu-sa.

Kuan Jin

Tyto stránky jsou virtuálním chrámem buddhy Kuan Jin bodhisattvy soucitu a milosrdenství.

Kuan Jin
Buddha Kuan Yin.

čínštinaKuan Yin
čínština pinyinGuanyin
korejštinaKwanseum
japonštinaKannon
vietnamštinaQuan Âm
sanskrtAvalókitéšvara
tibetštinaČänräzig
thajštinaGuan Im
češtinaKuan Jin
Kuan Jin je buddhou Zen Buddhismu. Kuan Jin je uznávána i v dalších směrech buddhismu - čistá země, v její jangové (mužské) podobě ji jako Avalókitéšvaru uctívají buddhisté v Indii a Tibetu. Kuan Jin je též důležitou postavou taoismu, tradiční čínské mytologie a dalších východoasijských duchovních směrů. Důležitou pozici zaujímá také v křesťanství, kde je známa pod jménem Panna Maria.

Kuan Jin je bodhisattvou soucitu a milosrdenství. V překladu znamená její jméno "ta, jenž naslouchá nářkům světa", svého duchovního probuzení dosáhla, když uslyšela nářek bezpočtu vnímajících bytostí uvězněných v nekonečném koloběhu znovuzrození. Kuan Jin je v buddhistických zemích patronem vegetariánství a její obraz lze nalézt v každé čínské vegetariánské restauraci a objevuje se často v tamních vegetariánských tiskovinách. V průběhu tisíciletí vznikla řada příběhů, popisujících její činy ve prospěch ostatních bytostí. Nejrozšířenějším z nich je legenda o Miao-šan.

Kuan Jin bývá často zobrazována v bílém šatu, který symbolizuje její čistotu. Kuan Jin je často zpodobňována s dítětem na rukou. Někdy bývá zobrazována v podobě s tisícem rukou a tisícem očí - kdysi zemřela, když poznala nezměrné množství utrpení, buddha Amida ji oživil a pro boj s nevědomostí a utrpením ji vybavil tisícem rukou a tisícem očí. Obvykle u sebe mívá nádobku, ze které rozlévá po okolí vlny rosy soucitu a rýžový výhonek, který je symbolem polodnosti a dobré úrody. Naučila prý lidi pěstovat rýži, kterou obohacuje vlastním mlékem, přidaným do každého zrníčka. Dalším z jejích zobrazení je stojíc na útesu uprostřed ohnivých vln a zachraňujíc trosečníky z moře, které je symbolem samsary (nekonečného kola znovuzrození). Jejím dopravním prostředkem bývá čchi-lin, drak, buvol, tygr, lev, dračí ryba, někdy také bývá zobrazena plující na listu lotosového květu. Jejími průvodci jsou někdy chlapec s lahvovitou tykví a děvče s vrbovou větévkou. Jedna legenda vypráví, že vrbová větévka se kdysi nedopatřením zasunula do lahve a proměnila se v lehké děvče, "čtvrti jarních radovánek" se od té doby jmenují "květinové ulice a vrbové uličky".

Centrem kultu buddhy Kuan Jin je ostrov Putuo Šan (Pchu-tchuo-šan) s obří sochou Kuan Jin a mnoha buddhistickými kláštery. Na mnoha místech východní Asie a celého světa je možno spatřit deset tisíc soch buddhy Kuan Jin, chrámů a klášterů.

Souhrn zenu - přímé poukázání, komunikace v zenu.

Sútra Srdce | Tao | Zen | Květy.

Zenové příběhy - společník na cestě k hoře Tchien-tchaj.

Kuan Jin video na YouTube.

Chrámy a svatyně ve kterých Kuan Jin přebývá.

Slovníček - slovníček buddhy Kuan Jin.

S kuan Jin je v zemích východní Asie spojováno také vegetariánství.

Hrdina naší doby Sir Nicholas Winton.

Vlajka pro Barmu na podporu našich theravadových bratranců, lidu Barmy a jeho legitimně zvolených zástupců v jejich odporu proti totalitnímu režimu.

Další články na stránkách buddhy Kuan Jin.

Ikonka stránek Kuan Jin.

"Šálek se musí vyprázdnit, aby mohl být naplněn."

Yin.cz © 2007 Kuan Jin