Po Kuan Jin byl nazván jeden z druhů čaje oolong, železná bohyně.

Tao

Tao, které lze vyslovit,
není pravé tao.
Žádné jméno, které mu lze dát,
není jeho pravé jméno.

Tao není možné vidět, tao není možné slyšet.
Tao nemůže být poznáno žádným způsobem.
Tao je skryté a nemá žádné jméno.
Všechno se pohybuje v tao.

To, co bylo před
nebem a zemí, je tao.
Tao je matka všech věcí.

Být tao, člověk vytrvá navždy;
i když tělo podlehne zkáze, on netrpí.

Když se příroda chystá věc vzít,
nejprve ji jistě přidá.
Když se chystá oslabit,
nejprve jistě posílí.
Když se chystá ponížit,
nejprve jistě povýší.

Když se chystá odebrat,
nejprve jistě dá.
Tomu říkám skryté ujednání.
Měkké a slabé
snadno přemůže
tvrdé a silné.

Největší ctnost je jako voda,
je dobrá pro všechny věci.
Dosahuje nejnedosažitelnějších míst
bez úsilí.
Proto to je jako tao,
které má schopnost přizpůsobovat se.

Jako srdce je ctnostné svou hloubkou.
Jako řeč je ctnostné, když je tiché.
Jako volba je ctnostné ve vyrovnanosti.
Jako sluha je důvěryhodné.
Někdy plyne rychle
a jindy teče po kapkách.
Jako čin má svá období.
A protože se nestaví proti nikomu,
nemá nepřátel.

Tao pohoří Wudangshan

Yin.cz © 2007 Kuan Jin