Po Kuan Jin byl nazván jeden z druhů čaje oolong, železná bohyně.

Zen

Zen přímé poukázání.

Komunikace v zenu
Přímé poukázání
Květy
Co je podstatou Zenu? - odpovědi různých zenových mistrů.
Zen není asketický ani užívající si
Uvedení do Zenu: Jiří Navrátil - ukázka.
Co je to Buddha?
Co je to kóan - dávní mistři sice nemohli tušit nic o rozdílnosti funkcí mozkových hemisfér člověka, ale v rámci klášterní praxe vymysleli systém, jak slovem a logikou porazit slovo a logiku.

Nedávej ničemu přednost
Velká cesta je snadná,
pokud ničemu nedáváš přednost.
Když není lásky ani nenávisti,
vše se stává jasným a nezastřeným.
Ale učiň sebemenší rozlišení
a nebesa budou oddělena od země
nekonečnou vzdáleností.
Toužíš-li spatřit pravdu,
nestav se pro ani proti.
Stavět milé proti nemilému,
to je nemoc mysli.

Yin.cz © 2007 Kuan Jin